Nasze sukcesy – Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL 2014-2020

kanalizacja-800x533

Fot. everystockphoto.com

 

W dniu 17 kwietnia 2018 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17.

 

Dofinansowanie otrzymało 39 projektów, w tym 7 przygotowanych przez naszych ekspertów. Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla ww. projektów to aż 15 083 708,77 zł.

 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

Tytuł projektu: „Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Ułęż”

Wnioskodawca: Gmina Ułęż         

Kwota dofinansowania: 1 592 323,90 zł

 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków obsługującej aglomerację Niedrzwica Duża”

Wnioskodawca: Gmina Niedrzwica Duża   

Kwota dofinansowania: 2 893 497,98 zł

 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

Tytuł projektu: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża”

Wnioskodawca: Gmina Niedrzwica Duża   

Kwota dofinansowania: 3 116 508,22 zł

 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnogród”

Wnioskodawca: Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Kwota dofinansowania: 2 746 844,38 zł

 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: „Remont-modernizacja stacji ujęcia i uzdatniania wody wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Biała Gm. Radzyń Podlaski, pow. radzyński, woj. lubelskie”

Wnioskodawca: Gmina Radzyń Podlaski

Kwota dofinansowania: 1 153 497,95 zł

 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski”

Wnioskodawca: Gmina Ostrów Lubelski

Kwota dofinansowania: 2 051 994,05 zł

 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: „Przebudowa stacji uzdatniania wody i modernizacja sieci wodociągowej w Kłoczewie”

Wnioskodawca: Gmina Kłoczew

Kwota dofinansowania: 1 529 042,29 zł

 

Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem: 

https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1487-lista_projektow_wybranych_do.html

 

Dane kontaktowe

EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin

tel.: 48 81 440 80 90, 48 81 440 80 91

faks: 48 81 440 80 91, 48 81 440 80 92

tel. kom.:

+48 605 577 606 - Ryszard Boguszewski, Prezes Zarządu

+48 607 807 869 - Włodzimierz Styk, Wiceprezes Zarządu

+48 785 550 869 - Dział planowania i przygotowania projektów

+48 665 997 828 - Dział planowania i przygotowania projektów


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000425862 | NIP 712 305 45 11 | REGON 060226186
Numer konta bankowego PKO BP  33 1020 3176 0000 5402 0157 9259