Nasz zespół

Zarząd:

Ryszard Boguszewski– prezes (specjalizuje się m.in. w zakresie tworzenia regionalnych systemów innowacji oraz planowania strategicznego na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym opracowaniu strategii rozwoju miast, gmin i powiatów, rozwoju lokalnych grup działań, tworzenia struktur kooperacyjnych samorządów lokalnych oraz przedsiębiorstw, itd.)

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Włodzimierz Styk– wiceprezes (specjalizuje się m.in. w zakresie przygotowania projektów od strony inwestycyjnej, w tym opracowywania wstępnych kosztorysów, audytów energetycznych, studiów wykonalności, analiz ekonomiczno-finansowych, itd.)

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział współpracy z przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi:

Małgorzata Kufel– Kierownik działu współpracy z przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi, specjalista w dziedzinie zarządzania projektami z zakresu kapitału ludzkiego  (w tym opracowywanie, zarządzanie i rozliczanie projektów EFS, prowadzenie monitoringu, ewaluacji i kontroli realizowanych projektów, itd.), wiodąca specjalizacja: badania i rozwój w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Gruszczyńska - Kierownik działu współpracy z przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi – specjalista ds. przygotowywania i rozliczania projektów inwestycyjnych, specjalista w dziedzinie finansów i rozwoju przedsiębiorczości (w tym opracowywanie biznes planów i wniosków aplikacyjnych, analiz finansowych, rozliczanie dotacji inwestycyjnych, przygotowywanie niezbędnych raportów i sprawozdań z realizacji projektów, itd.), wiodąca specjalizacja: analizy finansowo-ekonomiczne oraz wnioski inwestycyjne dla przedsiębiorców

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Renata Wołoszyn- specjalista ds. przygotowania i realizacji projektów szkoleniowo-doradczych, specjalista ds. obsługi i rozliczeń projektów inwestycyjnych (w tym opracowywanie, zarządzanie i rozliczanie projektów), wiodąca specjalizacja: analizy finansowo-ekonomiczne oraz wnioski inwestycyjne dla przedsiębiorców

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Kulczyńska - specjalista ds. przygotowania i realizacji projektów szkoleniowo-doradczych, wiodąca specjalizacja: badania i rozwój w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział współpracy z JST i ich jednostkami organizacyjnymi:

Beata Filipowicz– Kierownik działu współpracy z JST i ich jednostkami organizacyjnymi, specjalista w dziedzinie ochrony środowiska i rozwoju lokalnego (w tym doradztwo w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, opracowywanie i wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, przygotowywanie projektów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz sektora rybactwa śródlądowego, itd.), wiodąca specjalizacja: ochrona środowiska (gospodarka wodno-ściekowa, odpady)

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tomasz Rutkowski- Kierownik działu współpracy z JST i ich jednostkami organizacyjnymi, specjalista m.in. w kreowaniu polityki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, przygotowywaniu dokumentów określających podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju odnoszące się do sektorów, dziedzin lub rozwoju przestrzennego w tym obszarów funkcjonalnych, wiodąca specjalizacja: społeczeństwo cyfrowe, turystyka, kultura, rewitalizacja

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sławomir Kępa– specjalista w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości, wiodąca specjalizacja: społeczeństwo cyfrowe

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karolina Nowakowska– specjalista ds. przygotowywania i rozliczania projektów inwestycyjnych, specjalista w dziedzinie planowania przestrzennego i rozwoju lokalnego (w tym opracowywanie studiów i analiz związanych z planowaniem przestrzennym, przygotowywanie planów odnowy miejscowości oraz lokalnych strategii rewitalizacji miast, itd.), wiodąca specjalizacja: ochrona środowiska (gospodarka wodno-ściekowa, odpady)

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewelina Borowiec– specjalista ds. planowania strategicznego, specjalista w dziedzinie planowania przestrzennego i rozwoju lokalnego (w tym opracowywanie strategii rozwoju gmin i obszarów funkcjonalnych), wiodąca specjalizacja: turystyka, kultura, rewitalizacja

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karolina Szeląg– specjalista ds. analiz i planowania przestrzennego, specjalizuje się m.in. w dziedzinie planowania przestrzennego oraz lokalnego i ponadlokalnego planowania strategicznego (opracowywanie strategii rozwoju gmin i obszarów funkcjonalnych, analizy przestrzenne przy pomocy narzędzi GIS), wiodąca specjalizacja: turystyka, kultura, rewitalizacja

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karol Kuropiewski- specjalista ds. przygotowania planów gospodarki niskoemisyjnej, planów energetycznych gmin, wiodąca specjalizacja: OZE i efektywność energetyczna

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marcin Piela- specjalista ds. przygotowania planów gospodarki niskoemisyjnej, planów energetycznych gmin, wiodąca specjalizacja: OZE i efektywność energetyczna

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Dyrkacz - Specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko, wiodąca specjalizacja: ochrona środowiska (gospodarka wodno-ściekowa, odpady)

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Iwona Tarasiuk - Specjalista ds. ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii, wiodąca specjalizacja: ochrona środowiska (gospodarka wodno-ściekowa, odpady)

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Michał Styk– specjalista w dziedzinie teleinformatyki i administrowania sieciami komputerowymi (odpowiada za funkcjonowanie serwerowni, sieci komputerowej i sprzętu firmowego), wiodąca specjalizacja: społeczeństwo cyfrowe

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział szkoleń, doradztwa i ewaluacji:

Dominika Łakota- kierownik działu szkoleń, doradztwa i ewaluacji

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anita Michaluk– specjalista ds. przygotowania i realizacji projektów szkoleniowo-doradczych, specjalista w dziedzinie rekrutacji kadr i organizowania szkoleń

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oprócz stałego personelu, firma blisko współpracuje z grupą ponad 50 ekspertów lokalnych i krajowych, dzięki którym istnieje możliwość świadczenia szerokiej gamy usług, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości i wypracowywaniu dla klientów możliwie najlepszych rozwiązań.

Dane kontaktowe

EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin

tel.: 48 81 440 80 90, 48 81 440 80 91

faks: 48 81 440 80 91, 48 81 440 80 92

tel. kom.:

+48 605 577 606 - Ryszard Boguszewski, Prezes Zarządu

+48 607 807 869 - Włodzimierz Styk, Wiceprezes Zarządu

+48 785 550 869 - Beata Filipowicz

+48 665 997 828 - wynajem sal szkoleniowych, szkolenia


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000425862 | NIP 712 305 45 11 | REGON 060226186
Numer konta bankowego PKO BP  33 1020 3176 0000 5402 0157 9259