Centrum Nowoczesnych Usług i Technologii

Projekt pt. „Budowa Nowoczesnych Usług i Technologii – Etap I” współfinansowany jest w 32,62% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw). Wdrażanie projektu rozpoczęło się 1 lipca 2010, zaś planowany termin finansowanego zakończenia realizacji projektu zostało wyznaczone na 30 marca 2012 r.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa BDE EuroCompass poprzez wprowadzenie do oferty firmy nowych innowacyjnych produktów/usług oraz udoskonalenie dotychczas oferowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Natomiast cele szczegółowe obejmują:

  • zbudowanie niezbędnego zaplecza do kompleksowego świadczenia nowoczesnych usług z zastosowaniem narzędzi ICT,
  • udoskonalenie dotychczas oferowanych usług i produktów poprzez szersze wykorzystywanie technologii GIS,
  • rozszerzenie oferty usługowej firmy na nowe obszary związane z ochroną środowiska i energią odnawialną,
  • wzmocnienie zaplecza kadrowego firmy poprzez zatrudnienie nowych specjalistów.

Przedmiotem projektu jest realizacja I etapu przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu Centrum Nowoczesnych Usług i Technologii, w którym będzie mieściło się niezbędne zaplecze do świadczenia przez Wnioskodawcę specjalistycznych i innowacyjnych usług wykorzystujących technologie GIS. Zakres projektu obejmuje sześć głównych zadań, których sprawna realizacja pozwoli na wybudowanie budynku Centrum oraz uruchomienie w nim planowanej działalności innowacyjnej.

  • Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji technicznej (tj. dokumentacji budowlanej i wykonawczej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcia robót budowlanych).
  • Zadanie 2: Zakup gruntu (tj. działki o pow. 2 044 m2, położonej w Lublinie, przy ul. Vetterów 1).
  • Zadanie 3: Roboty budowlane (tj. zakup materiałów i robót budowlanych niezbędnych do wybudowania obiektu budowlanego o pow. całkowitej 1 042,7 m2).
  • Zadanie 4: Zakup środków trwałych niezbędnych do uruchomienia działalności operacyjnej w budynku Centrum (tj. mebli, sprzętu komputerowego, urządzeń do serwerowni, itd.).
  • Zadanie 5: Zakup wartości niematerialnych i prawnych (tj. specjalistycznego oprogramowania GIS umożliwiającego gromadzenie, przetwarzanie i prezentację danych przestrzennych, również w Internecie w trybie on-line).
  • Zadanie 6. Promocja projektu

W wyniku realizacji projektu powstanie dziewięć innowacyjnych produktów usługowych, w tym 6 nowych oraz 3 udoskonalone. Ponadto powstaną trzy nowe miejsca pracy.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.”

 

Wizualizacja budynku Centrum Nowoczesnych Usług i Technologii - kliknij tutaj

Zdjęcia z budowy Centrum – Etap I - kliknij tutaj

Dane kontaktowe

EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin

tel.: 48 81 440 80 90, 48 81 440 80 91

faks: 48 81 440 80 91, 48 81 440 80 92

tel. kom.:

+48 605 577 606 - Ryszard Boguszewski, Prezes Zarządu

+48 607 807 869 - Włodzimierz Styk, Wiceprezes Zarządu

+48 785 550 869 - Dział planowania i przygotowania projektów

+48 665 997 828 - Dział planowania i przygotowania projektów


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000425862 | NIP 712 305 45 11 | REGON 060226186
Numer konta bankowego PKO BP  33 1020 3176 0000 5402 0157 9259