Branżowe Centra Umiejętności – pierwsze umowy podpisane

 

Pierwsze umowy o dofinansowanie na utworzenie 120 nowoczesnych Branżowych Centrów Umiejętności zostały podpisane 4 lipca, wśród których znalazł się projekt przygotowany przez naszą firmę pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” z branży geodezja. Beneficjentem jest Powiat Zamojski, Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu, partnerem projektu jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

Kolejne dwa projekty przez nas przygotowane są na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, tj. projekt pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie” z branży mechanicznej, Beneficjentem jest Powiat Łukowski, Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie, partnerem projektu jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich i projekt pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Kluczkowicach na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie ogrodnictwa” z branży ogrodnictwo, Beneficjentem jest Powiat Opolski, Technikum Ogrodnicze im. I. Kosmowskiej w Kluczkowicach, partnerami projektu są: Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Konkurs jest realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Oferta BCU będzie skierowana do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz pracowników, w obszarze danej dziedziny zawodowej.