Przygotowanie i zarządzenie projektami

Nasza firma posiada długoletnie doświadczenie w pracy z klientami w zakresie identyfikacji, przygotowania i zarządzania projektami o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnym.

Od początku swego funkcjonowania przygotowaliśmy ponad 500 różnych wniosków o dotację, z czego prawie 90% otrzymało dofinansowanie. Głównymi źródłami finansowania dotacji dla naszych klientów to środki z programów krajowych i regionalnych.

Główne źródła finansowania dotacji dla naszych klientów:

  • Regionalne Programy Operacyjne Województwa Lubelskiego;
  • Programy Operacyjne Polski Wschodniej.
  • PROW, POWER, POIR, POiiŚ, itd.

 

Grupy naszych klientów:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  • przedsiębiorcy;
  • organizacje pozarządowe;
  • jednostki naukowe;
  • szkoły wyższe;
  • placówki służby zdrowia i pomocy społecznej.

 

Ikona ludzika przy komputerze