Kompleksowe doradztwo projektowe

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa projektowego. Każdego klienta i każdy projekt traktujemy indywidualnie. Dokładnie analizujemy potrzeby oraz cele klienta, aktywnie współpracując nad przygotowaniem planu rozwoju działalności. Dostarczamy zleceniodawcy niezbędną wiedzę oraz wsparcie w procesie wdrażania zaakceptowanej strategii. Prowadzimy doradztwo w zakresie identyfikacji projektów rozwojowych oraz możliwości ich współfinansowania, a także przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i realizacji projektu.

Współpracując z nami klient może liczyć na pomoc w zakresie:

  • identyfikacji pomysłu projektowego, wskazania źródeł i zasad jego finansowania;
  • oceny i weryfikacji wykonalności projektu od strony prawnej, instytucjonalnej i finansowej/rynkowej;
  • opracowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego do instytucji organizujących konkursy na dofinansowanie projektów;
  • obrony wniosku na etapie oceny formalnej i merytorycznej;
  • przygotowanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie;
  • wsparcia eksperckiego na etapie realizacji i rozliczania finansowego projektu;
  • zachowania trwałości projektu po jego zakończeniu: monitorowanie osiąganych wskaźników rezultatu, przygotowywanie raportów, wsparcie na etapie kontroli projektu.

Wykres na ręce