Historia firmy

Historia naszej firma zaczęła się 13 marca 2007 roku, kiedy to została zarejestrowana spółka pod nazwą Biuro Doradztwa Europejskiego EuroCompass Włodzimierz Styk i S-ka Spółka Jawna. Forma prawna firmy zmieniła się 3 lipca 2012 roku na EuroCompass Spółka z o.o. i w takiej postaci funkcjonujemy do dnia dzisiejszego.

Nasza działalność od samego początku związana była ze świadczeniem kompleksowych usług doradczo-szkoleniowych w zakresie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych oraz organizacji pozarządowych. Naszą firmę charakteryzował i nadal charakteryzuje dynamiczny rozwój oraz stałe podnoszenie swoich kompetencji i umiejętności. W ciągu swojej długoletniej działalności na rzecz naszych klientów zrealizowaliśmy wiele usług, przyczyniając się tym samym do ich rozwoju i sukcesów.

Ikona książki