Dofinansowanie na opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu miast

Rusza nabór wniosków z Działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy, typ projektu 3: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu miast od 24 stycznia 2024 r.  Poniżej link do ogłoszenia naboru:

https://funduszeue.lubelskie.pl/efrr/nabory/3.2-dostosowanie-do-zmian-klimatu-i-zapobieganie-powodziom-i-suszy/dzialanie-3.2-dostosowanie-do-zmian-klimatu-i-zapobieganie-powodziom-i-suszy-felu.03.02-iz.00-001-24/ 

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są:
- Jednostki Samorządu Terytorialnego, tj. miasta o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys. mieszkańców, zaś w przypadku miast będącymi stolicą powiatu poniżej 15 tys. mieszkańców. 

Miejskie Plany Adaptacji dają możliwość aplikowania w przyszłych konkursach m.in. w działaniach z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, dlatego warto skorzystać z dofinansowania i opracować dokument planistyczny Miejski Plan Adaptacji. 

W ramach naboru wniosków nr FELU.03.02-IZ.00-001/23, który zakończył się 9 maja 2023 r. wszystkie przygotowane przez nas projekty otrzymały dofinansowanie. 

Zapraszamy do współpracy!