Dofinansowanie na systemy mobilności miejskiej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny nabór wniosków na działanie 3.1 „Zrównoważona mobilność miejska” z programu Fundusze Europejskie Polska Wschodnia na wsparcie projektów zakresu ekologicznych, zintegrowanych systemów mobilności miejskiej (obejmujących transport miejski i aktywne formy mobilności), przyczyniające się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i zwiększenia efektywności przemieszczania się w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.
W poprzednim naborze który zakończył się 12 grudnia 2023 r. do dofinansowania zostały wybrane projekty: Miasta Suwałki, Gminy Miejskiej Biała Podlaska, Miasta Łomża, Gminy Miejskiej Mielec, Gminy Stalowa Wola. Projekt pn. „Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska” dla Gminy Miejskiej Biała Podlaska, który został wybrany do dofinansowania został przygotowany przez nasz zespół ekspertów. Zapraszamy do współpracy przy obecnym naborze.