Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji) ogłasza nabór wniosków w ramach Inwestycji B1.1.4 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”. 

Budżet na realizację inwestycji B1.1.4. w ramach KPO wynosi 300 227 476,00 zł.
Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej oraz zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi alternatywami. Wsparcie obejmuje przedsięwzięcia polegające na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej:

bibliotek położonych w miastach o liczbie mieszkańców od 100 do  200 tys. (są to  następujące miasta: Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Koszalin, Olsztyn, Opole, Płock, Radom, Ruda Śląska, Rybnik, Rzeszów, Sosnowiec, Tarnów, Toruń, Wałbrzych, Włocławek, Zabrze, Zielona Góra).
domów kultury na terenie całego kraju.

Zakres przedsięwzięcia musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego i prowadzić do redukcji zużycia energii pierwotnej co najmniej o 30%.
Termin rozpoczęcia naboru wniosków ustala się na dzień 31 lipca 2023 r. Maksymalny poziom dofinansowania KPO w wydatkach kwalifikowanych na poziomie przedsięwzięcia wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota wsparcia z planu rozwojowego na przedsięwzięcie wynosi 3 532 088 zł.

Zapraszamy do współpracy !